Gill Carter

Los Troncones, Tamps., Mexico

11-07-04

White Scrub Hairstreak (Strymon albata)