Mike Stangland

La Florida, Gomez Farias, Tamps., Mexico

11-25-04

Bromeliad Scrub Hairstreak (Strymon serapio)