Richard Lindstrom

Mexico

 

 

Gil Quintanilla

Hotel Taninul, San Luis Potosi, Mexico

04-25-04

Oppia Hairstreak  (Thereus oppia)