Kim Garwood

Sonora, Mexico

08-08-05

 

Crescent Metalmark (Apodemia phyciodoides)