Will Carter

Aquismon, San Luis Potosi, Mexico

08-15-03

Kim Garwood

Puerto Angel, Oaxaca, Mexico

07-12-05

White-tipped Pixie (Melanis cephise)