Pyrginae -- Spreadwing Skippers

All Dark Spreadwings

Flashers and Blue/Green Skippers

Dark with Large Hyline Spots

White Banded or White Striped
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
       
Astraptes
Chrysoplectrum
Eracon
Gindanes
Gorgopas
Narcosius
Paches
Phareas
Phocides
Plumbago
Polygonia
Pythonides
Quadrus
Sostrata
Cephise
Chioides
Codatractus 
Polythrix
Typhedanus
Urbanus
Clito
Diaeus
Drephalys
Heliopetes
Hyalothyrus
Milanion
Mylon
Polyctor
Potomanaxas
Pyrgus
Sophista
Spioniades
Theagenes
Cyclosemia
Morvina
Myrinia
Atarnes
Augiades
Cabirus
Charidia
Entheus
Epargyreus 
Haemactis
Onenses
Paramimus
Phanus
Systasea
Tarsoctenus
Udranomia
Genera Included
Genera Included
Genera Included
Genera Included
Genera Included
Genera Included
Genera Included
Genera Included
Achalarus  Mictris
Achlyodes Nisoniades
Aethilla Noctuana
Anastrus Ocyba
Anisochoria Ouleus
Antigonus Pellicia
Bolla  Pholisora
Camptopleura Staphylus 
Cycloglypha Thessia
  Thorybes
Chiomara  Timochares
Ebrietas Tosta
Erynnis Trina
Gesta Viola
Gorgythion  Zera
Helias Zopyrion
Iliana
Flat Open Wings
Cabares
Celaenorrhinus
Dyscophellus 
Nascus 
Oileides
Porphyrogenes
Telemiades
Xenophanes
Closed Wings
Bungalotis
Zestusa
Flat Open Wings
Autochton
Calliades
Spathilepia
Closed or Mostly Closed Wings
Aguna
Codatractus 
Cogia
Marela 
Thumbnails
Thumbnails
Thumbnails
Thumbnails
Thumbnails
Thumbnails
Thumbnails
Thumbnails
Select a Group to explore.
Taxonomy follows Lamas 2004